Home | Galvanizing companies

Varmforzinkingsbedrifter

Tallene på kartet viser hvor selskapene er lokalisert. Liste over telefonnumre, adresser og annen informasjon finner du her:

Varmförzinkningsbedrifter i Norge

 

1. Jaeren Zink AS
2
. Duozink Stokke AS

3. Duozink Selbak AS

4. Brødr. Berntsen AS

5. Zinken AS

6. Vik Ørsta AS, Avd Vik 

7. Dokka Fasteners A/S

8.  A/S Vestsink

9.  Vik Ørsta A/S, Avd Ørsta
10. Molde Zink AS
11. FerroZink Trondheim AS   

12. Galvano Tia AS