Til hovedsiden

Standarder

NS-EN ISO 1461

Varmforsinkede belegg på fabrikkerte jern- og stålprodukter- Spesifikasjoner og prøvingsmetoder

 

EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures – Zinc coatings – Guidelines and recommendations:

 

Part 1 - General

  Part 2 - Hot Dip Galvanizing

 

Generelle krav

Standarden angir at zinkbeleggets utseende, tykkelse, struktur, og fysiske og kjemiske egenskaper påvirkes av godsets kjemiske sammensetning, masse, og av forholdene ved forzinkingen. Krav til informasjonsutveksling mellom bestiller og leverandør (forzinker) er gitt i en serie bilag til standarden.

Normalt er minste kvalitetskrav til beleggtykkelse og utseende det som angis i standard EN ISO 1461. For at ovennevnte krav skal oppfylles skal kunden informere varmforzinkeren om stålkvalitet og ønsket beleggtykkelse etter standarden.

Godstykkelse mm

Lokal belegg-

tykkelse

µm

Lokal skiktmassa

g/m2

Gjennomsnitts

beleggtyckelse

µm

Medelvärde skiktmassa

g/m2

Stål > 6

70

505

85

610

Stål > 3 - < 6

55

395

70

505

Stål > 1,5 - < 3

45

325

55

395

Stål < 1,5
35
250
35
325

Gjutgods > 6

70

505

80

575

Gjutgods < 6

60

430

70

505

Beleggtyckelser etter NS-EN ISO 1461.

For varmforzinket stykkgods finnes også bransjestandarder for


• Måling av beleggtykkelse
• Etterbearbeiding
• Vedhefts prøving

For gjengede detaljer finnes egne standarder med informasjon om muligheter til å underskjære utvendig gjenger (skruen), eller overskjære innvendige.

Tynnplater varmforzinkes etter amerikansk standard, ASTM. Denne brukes også internasjonalt.

For andre norske standarder, krav, etc. se www.overflate.no www.standard.no.

 

  

 

 

 

Til hovedsiden