Alkusivu

 

Standardit

 

Kuumasinkitystä koskevia laatuvaatimuksia ja muita ohjeita on annettu seuraavissa standardeissa:


Suomalaiset standardit:

 

SFS-EN ISO 1461 Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet. Spesifikaatiot ja    testausmenetelmät.
SFS-EN ISO 10684 Kiinnittimet. Kuumasinkkipinnoitteet.
SFS-EN ISO 14713-1

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon.

Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet ja korroosionkestävyys.

SFS-EN ISO 14713-2

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon.

Osa 2: Kuumasinkitys.

 

                
Ohutlevyt kuumasinkitään standardin SFS-EN 10346 mukaisesti. Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä
pinnoitetut ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot mukaan.

 

Taulukko 1. SFS-EN ISO 1461 -standardin mukaiset kerrospaksuudet. Jos tilauksessa ei ole muuta määritelty, käytetään tässä taulukossa esitettyjä kerrospaksuuksia.

 

 

Taulukko 2. Lingottujen näytteiden vähimmäiskerrospaksuus ja massa (SFS-EN ISO 1461).


 

Alkusivu