Alkusivu

 

 

Mitä? Missä? Milloin?

 

Kuumasinkitystä käytetään ensi sijassa korrodoivissa ympäristöissä kuten standardin SFS-EN ISO 9223:en (2012) määritysten mukaisesti ympäristöluokissa 2 - 5, mutta myös vähemmän vaativissa ympäristöissä kuten esimerkiksi sisätiloissa.

 

Seuraavassa annetaan ohjeita pinnoitteista, joita voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä, sekä vertaillaan niiden etuja ja haittoja. Tässä osassa käsitellään myös sinkin korroosionkestävyyttä erilaisissa ympäristöissä.

 

 

ERILAISTEN SINKKIPÄÄLLYSTYSMENETELMIEN VERTAILU


Vertailtaessa sinkkipäällystysmenetelmiä taloudellisesta näkökulmasta alkukustannukset (suhteellisina lukuina) ovat suunnilleen seuraavat: Kuumasinkitys 1,0, sähkösinkitys 0,90 ja ruiskusinkitys 1,5. Paremman käsityksen saa kuitenkin ottamalla ylläpitokustannukset mukaan taloudelliseen vertailuun, sillä ne voivat olla hyvin korkeat. Käyttöikäkustannukset muodostuvat silloin seuraavanlaisiksi (laskettuna 40 vuoden käyttöiän ja 2 µm vuosittaisen korroosion mukaan): Kuumasinkitys 1,0, sähkösinkitys (vain koristeellinen pintakäsittely) ja ruiskusinkitys 1,5 - 3,0.

 

 

 

 

Kuumasinkitys

Sähkösinkitys

Ruiskusinkitys

Kerroksen paksuus

70 - 215 µm

3 - 12 µm 1

40 - 200 µm

Standardi

SFS-EN ISO1461

ISO 2081

EN 22063

Tarttuvuus

Sidos teräksen kanssa

Sähkökemiallinen

Mekaaninen

Levitys

Kastaminen sulaan sinkkiin

Elektrolyyttinen saostaminen

Sulan sinkin ruiskutus

Ulkonäkö

Kiiltävä ja/tai harmaa

Kiiltävä

Vaalea matta

Pintakäsittely

Hyvä

Erittäin hyvä

Hyvä

Leviäminen

Tasainen

Epätasainen 2

Epätasainen 3

Syvennysten peittävyys

Kyllä

Ei

Ei

Korroosionsuoja
ulkotiloissa 4

Erittäin hyvä (25 - 75 vuotta)

Heikko (1 - 6 vuotta)

Hyvä (10 - 50 vuotta)

Toteutuksen tarkastus

Helppoa

Helppoa 5

Helppoa 5

Kokorajoitus max.

Noin 20 m pituus

3 mm puuruuvi

Noin 6 m pituus (?)

Rummun rei'itys

Ei ole - tehdään paikan päällä

Kokorajoitus min.

3 mm puuruuvi (esim.)

Rummun rei'itys
(n. 2 mm)

Paineilmalle riittävä paino

Käyttöolosuhteet

Pitkä käyttöikä ulkotiloissa

Sisätiloissa tai rajoitettu
aika ulkotiloissa

Ulkotiloissa

Käyttöiän kustannukset

Hyvin alhaiset

Korkeat

Alhaiset

Katodinen suoja

Erittäin hyvä

Rajallinen

Hyvä

Muodonmuutos pinnoituksen yhteydessä

Voi esiintyä 6

Ei

Ei

 

1) Paksumpia kerroksia voidaan käyttää, mutta käyttö tulee kalliimmaksi kuin kuumasinkitys.
2) Riippuu elektrodien sijoituksesta.
3) Riippuu ruiskuttajan taidosta.
4) Paikallisia vaihteluita voi esiintyä.
5) Vaatii kuitenkin levityksen vuoksi useita mittauksia.
6) Suurten pintojen jännitteitä voidaan vähentää lämpimässä sinkkikylvyssä.