Hem | Om Nordic Galvanizers | Varmförzinkningsföretag | Varför varmförzinka? | När? Var? Hur? | Konstruktion | Val av stål | Korrosion |

Zink+färg | Standarder | Zink i miljön | Litteraturservice | Övriga intressenter | Endast för varmförzinkare

Til hovedsiden | Om Nordic Galvanizers | Varmforzinkingsbedrifter | Hvorfor varmforzinke? | Forzinkingsprinsipper | Konstruksjonsutforming |

Korrosjonsbeskyttelse  | Utseende og årsak  | Zink+maling | Standarder   | Zink i miljø | Litteraturservice | Øvrige medlemmer |

Kun for varmforzinkere

Til hovedsiden | Om Nordic Galvanizers | Varmforzinkingsvirksomheder |  Hvorfor varmforzinke? | Hvornår? Hvorfor? Hvordan?|

Konstruksjonsutforming || Valg af stål| Korrosjon | Zink+maling | Standarder | Zink i miljøet | Litteraturfortegnelse |

Øvrige medlemmer | Kun for varmforzinkere

Litteraturservice / Litteraturfortegnelse

Beställning av litteratur

Här presenterar vi vilka broschyrer, artiklar och särtryck som finns tillgängliga

Vänligen mejla Din beställning till: info@nordicgalvanizers.com

(Detta pga av att nedanstående "direktbeställning" för närvarande inte fungerar.)

Jag önskar beställa dessa publikationer utan kostnad:

Medlemslista varmförzinkningsföretag, Nordic Galvaniziers
Zink - en metall i kretsloppet 
(2007 - 24 sidor. Finns på danska, finska, svenska och norska)
Tekniska leveransbestämmelser från Nordic Galvanizers, svenska avdelningen.


De här publikationerna kan beställas mot en kostnad. Kontakta oss gärna för priser. Om ni beställer

dessa publikationer faktureras ni i efterhand.

     Handbok i varmförzinkning (handboken på svenska) 56 s
        (Handboken finns också på danska, finska och norska)

Galvanizing Handbook
(the above mentioned handbook in English)
Handbuch über Feuerverzinkung
(the handbook in German)
Val av stål vid varmförzinkning
(4 sidor)

Zink - Resurs och/eller hot? En faktarapport om zink. Pris: 265 kr

Tio goda skäl för varmförzinkning (Annonsserie, 10 sidor)
Zinc in Society and in the Environment.
An account of the facts on fluxes, amounts and

      effects of zinc in Sweden. (160 sidor, Pris: 400 SEK)


Förteckning över artiklar publicerade i Ytforum
Förbehandlingens betydelse för varmförzinkningsresultatet
   Hans Eriksson, Nr 8/97
Rostande armering - dyrt för husägarna!   Hans Eriksson, Ytforum 6/1995
Konstruktionens betydelse för kvaliteten    Hans Eriksson, Nr 4/97
Varmförzinkningsprocessen - begränsningar och möjligheter   Hans Eriksson, Nr 7/95
Den varmförzinkade skolan i Reykjavik    Petur Sigurdsson, Nr 1/97
Är varmförzinkning en effektiv metod ur kostnadssynpunkt?   Hans Eriksson, Nr 1/96
Fakta om zink    Hans Eriksson, Nr 8/96
Sagan om spikens nya kläder    Hans Eriksson, Nr 6/96
Parken i Köpenhamn: Korrosionsskyddad i minst 40 år med min. underhåll   Nr 1/96

Ekonomisk jämförelse mellan varmförzinkning och annan beläggning

        Hans Eriksson Ytforum 1/1995

Utan zink inget liv
   Hans Eriksson Ytforum 1/1995
Varmförzinkningsindustrins miljöskydd
   Hans Eriksson Ytforum 1/1995
Varmförzinkad armering i betong    Hans Eriksson Ytforum 1/1995
Ett gigantiskt korrosionsskyddsprojekt
   Hans Eriksson Ytforum 1/1995
Val av stål vid varmförzinkning
   R Thomas m.fl. Ytforum 1/1995
Duplexsystemet och blästring av varmförzinkade ytor
   Hans Eriksson Ytforum 3/1994
Blästring och varmförzinkning
   Ytforum 7/1993
Miljö- och materialkravets inverkan på korrosionsskyddade ytbehandling
        Hans Eriksson Ytforum 6/1993
Zink i vatten
   Torgny Wallin Ytforum 5/1993
Målning på varmförzinkat stål
  Hans Eriksson Ytforum 3/1993
Att konstruera för varmförzinkning
  Torgny Wallin Ytforum 3/1993
Varmförzinkat ingjutningsgods och armeringsstål   Ytforum 2/1993
Ett fall på grund av den mänskliga faktorn
  Torgny Wallin Ytforum 1/1993
Varifrån kommer zinken   Torgny Wallin Ytforum 1/1993
Organiska syror för betning   Hans Eriksson Ytforum 8/1992
Broar behöver inte rosta sönder   Hans Eriksson Ytforum 3/1992
Korrosion och varmförzinkning
  Torgny Wallin Ytforum 5/1992
Zinklegeringar som konstruktionsmaterial
  Torgny Wallin Ytforum 4/1992
Varmförzinkning av gängade element
  Hans Eriksson Ytforum 1/1992
Visst är zinkfria färger bra, men...
  Torgny Wallin Ytforum 4/1991
Val av stål vid varmförzinkning
  Torgny Wallin Ytforum 3/1991
Visst är det skillnad på zinkbeläggningar
   Torgny Wallin Ytforum 3/1991
Högtemperaturförzinkning
   Torgny Wallin Ytforum 5/1990
Varför måla förzinkat stål?    Torgny Wallin Ytforum 3/1990
Saltsyrabetning av svart stål
   Torgny Wallin Ytforum 2/1990

Kvalitet

Produktansvar och produktsäkerhet - vad innebär detta för varmförzinkning
        Hans Eriksson Nr 1/1993


Korrosionshärdigheten hos zink blir bättre och bättre 
Hans Eriksson Nr 2/1992
Korrosionsskyddskostnad för varmförzinkning -i miljöklass M4. 
Hans Eriksson Nr 1/1992

Miljö


Vad är livscykelanalyser?     (även på finska och norska). Nr 7/1997
Ändrade regler för export och import av farligt avfall Hans Eriksson Nr 41/93

Utbildning
Varmförzinkning - Inverkan av aluminiumtillsatser

         (Litteraturstudier) (även på norska) Nr 12/1996
Rengöring av stålytor    (även på norska). Nr 11/1996
Argument för varmförzinkning kontra målning     (även på norska). Nr 10/1996

Varmförzinkning av gjutgods    Hans Eriksson Nr 9/1994
Vad jag bör veta om Galfan    Hans Eriksson Nr 8/1993
Rening av zinkbadet
   Hans Eriksson Nr 7/1993
Fluss (Våtflussning) 
  Hans Eriksson Nr 6/1993
Vad jag bör kunna om färg 
Hans Eriksson, Nr 1/1992
Pulverlackering
  Hans Eriksson Nr4/1992
Varmförzinkning med nickeltillsats (Technigalva) 
Hans Eriksson, Nr 2A/92
Förslag till kalkylmodell   Hans Eriksson Nr 2/1992

Teknik
Lagning med lod Galva*Guard
  (källa Cominco, Metallernas Värld)     Hans Eriksson Nr 16/1995
Användning av varmförzinkade skikt vid förhöjd temperatur.
        (även på norska, danska och finska) Hans Eriksson Nr 15/1995
Förbehandling - kan den påverka skikttjockleken vid varmförzinkning.
        (även på danska och finska) Hans Eriksson Nr 14/1993
Hårdzink - ett sätt att förstöra zink. Hans Eriksson Nr 13/1993 (även på norska och finska)
Åtgärder på ytor, som angripits av vitblemma (vitrost) och/eller främmande rost.
        Rekommendationer.  
Torgny Wallin Nr 12/1993 (även på finska)
Reparation av skador i zinkskikt - rostskydd av svetsar. (även på finska)
       Torgny Wallin Nr 11/1993

Vätesprödhet
Hans Eriksson Nr 10/1993
Några varmförzinkningsproblem och förslag till lösningar.

        (Källa M.Ainsley, Pasminco Metals)    Hans Eriksson Nr 9/1992
Rekommendationer för ingjutning av förzinkat gods i betong.
        (även på finska) Torgny Wallin Nr 8/1992

Skyddsskikt för zink
Hans Eriksson Nr 7/1992
Rapport från IM-projektet "Vidhäftning vid varmförzinkning" Hans Eriksson Nr 6/1992
Passivering av zink   Hans Eriksson Nr 5/1992
Fluss för högre temperaturer  Hans Eriksson nr 2/92

Namn: Företag:
Adress: Boxnr:
Postnr: Ort:
Land: Telefon:
Faxnr: E-post adress:

 

Hem | Om Nordic Galvanizers | Varmförzinkningsföretag | Varför varmförzinka? | När? Var? Hur? | Konstruktion | Val av stål | Korrosion |

Zink+färg | Standarder | Zink i miljön | Litteraturservice | Övriga intressenter | Endast för varmförzinkare

 

Til hovedsiden | Om Nordic Galvanizers | Varmforzinkingsbedrifter | Hvorfor varmforzinke? | Forzinkingsprinsipper | Konstruksjonsutforming |

Korrosjonsbeskyttelse  | Utseende og årsak  | Zink+maling | Standarder   | Zink i miljø | Litteraturservice | Øvrige medlemmer |

Kun for varmforzinkere

Til hovedsiden | Om Nordic Galvanizers | Varmforzinkingsvirksomheder |  Hvorfor varmforzinke? | Hvornår? Hvorfor? Hvordan?|

Konstruksjonsutforming || Valg af stål| Korrosjon | Zink+maling | Standarder | Zink i miljøet | Litteraturfortegnelse |

Øvrige medlemmer | Kun for varmforzinkere