Hem | Om Nordic Galvanizers | Varmförzinkningsföretag | Varför varmförzinka? | När? Var? Hur? | Konstruktion | Val av stål | Korrosion | Zink+färg | Standarder | Zink i miljön | Litteraturservice | Övriga intressenter | Endast för varmförzinkare

Til hovedsiden | Om Nordic Galvanizers | Varmforzinkingsbedrifter | Hvorfor varmforzinke? | Forzinkingsprinsipper | Konstruksjonsutforming |Korrosjonsbeskyttelse |Utseende og årsak | Zink+maling | Standarder | Zink i miljø | Litteraturservice | Øvrige medlemmer |Kun for varmforzinkere

Til hovedsiden | Om Nordic Galvanizers | Varmforzinkingsvirksomheder |  Hvorfor varmforzinke? | Hvornår? Hvorfor? Hvordan?|Konstruksjonsutforming || Valg af stål| Korrosjon | Zink+maling | Standarder | Zink i miljøet | Litteraturfortegnelse | Øvrige medlemmer | Kun for varmforzinkere

 

Alkusivu | Tietoja Nordic Galvanizersista | Kuumasinkitysyrityksiä | Miksi kuumasinkitys? | Mitä? Missä? Milloin? | Rakenne | Teräksen valinta | Korroosio | Sinkki+väri | Standardit | Sinkki ja ympäristö | Kirjallisuuspalvelu | Muut sidosryhmät | Vain kuumasinkitsijöille

 

Litteratur / Literature

Nedanstående böcker / broschyrer kan beställas från Nordic Galvanizers Informationskontor.                                                                                Vänligen mejla Din beställning till: info@nordicgalvanizers.com

Förutom dessa böcker / broschyrer finns ett antal särtryck på svenska och danska vilka är nedladdningsbara som pdf:er, se nedan.

 

The following books / brochyres can be ordered from Nordic Galvanizers Information Office. Please email your order to

.info@nordicgalvanizers.com

 

 

 

  Titel / Title Språk / Languanges

Pris (SEK)

Price

Håndbog om varmforzinkning

 

Kuumasinkityskäsikirja

 

Galvanizing Handbook

 

Håndbok i varmforzinking

 

Handbok i varmförzinkning

 

 

 

Danska, Finska, Engelska, Norska, Svenska

 

 50

Praktiske råd ved varmforzinkning

 

Käytännön neuvoja kuumainkitykseen

 

Praktiska råd vid varmförzinkning

 

Danska, Finska, Svenska 50

Varmförzinkning och hållbart byggande

 

Galvanizing and Sustainable Construction

 

 

 

 

 

 

 

Engelska, svenska 50

Zink - resurs och/eller hot?

 

Zinc in the Society and in the Environment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska, svenska 200

ZINK - et metal i kredsløbet

 

SINNKI - metalli osana kiertokulkua

 

Zink - et metall i naturens kredsløb

 

Zink - en metall i kretsloppet

 

Danska, Finska, Norska, Svenska Kostnadsfri
Metaller - i samhälle och miljö Svenska Kostnadsfri

 

Nedladdningsbara dokument

 

Svenska:

 

Det är viktigt att välja rätt  stål för att få bästa resultat vid varmförzinkning! Här kan du ladda ned broschyren:


"Val av stål vid varmförzinkning"

Hur påverkar avrinning av zink från varmförzinkade produkter samhälle och miljö? Läs mer här:

 

"Varmförzinkat stål - det miljövänliga alternativet"

Hur påverkar varmförzinkning miljön? Läs mer här:

 

"Varmförzinkning och miljön"

Har du hört talas om galvanisk korrosion? Läs mer här:

 

"Galvanisk korrosion i stallmiljöer"
Tips för bästa resultat vid varmförzinkning - Läs mer här: "Tips"

 

 

Danska:

 

Måling af zinklagtykkelser

Reparation af skader i zinkbelægninger

 Varmforzinkning med garanti

Tykkelse af zinklag på svejsesømme efter varmforzinkning

Klargøring af jern- og stålemner til varmforzinkning

Varmforzinkning og korrosionskategorier

Hvidrust - hvorfor dannes det? Hvordan undgås det?

Valg af stål til varmforzinkning