Til hovedsiden

 

Utseende og årsak

I de senere år er det gjort store fremskritt innen varmforzinkingsindustrien. Det betyr at varmforzinking i dag har en langt bedre kvalitet enn tidligere. Kjøperne har også skjerpet kravene. Nye kundegrupper, med krav som tidligere var utenkelige, har kommet til. Med nye internasjonale kvalitetsnormer, og ISO 9000 serien, er fokuseringen på kvalitet blitt stadig sterkere. Om man ikke leverer feilfrie produkter vil det være vanskelig å overleve.

Grått cellemønster i beleggoverflaten

Til tross for alle forbedringer og fremskritt vil utseende på varmforzinkede produkter ikke være ensartet. Dette behøver ikke ha noen betydning for produktets bruk, men kan i enkelte tilfelle ha en viss betydning, og muligens ha større betydning i andre tilfeller.

Det finnes mange forskjellige årsaker til variasjonene. De fleste kan ikke varmforzinkeren styre, men noen kan mestres med visse forholdsregler. Eksempler på årsaker til variasjonene kan være konstruksjonsfeil, materialfeil eller overflatefeil i stålet. Feil bruk av varmforzinkede produkter kan selvsagt også forekomme.

Hensikten med ”Varmforzinking – utseende og årsak” er å gi et bedre grunnlag for diskusjoner mellom varmforzinkere og kunder, og varmforzinkere i mellom. Det er forsøkt å definere variasjoner ved å beskrive hvordan de oppstår, hvordan de kan identifiseres og hvilke tiltak som kan treffes for å hindre at de oppstår. Billedmaterialet som er brukt er ment å illustrere hvordan variasjonene kan se ut.

Nedenfor angis ulike varianter av utseender  på gods etter at varmforzinking har funnet sted, og årsaken til at utseende er som det er:

1 Beleggtykkelsesforandringer etter gass- og laserskjæring   

2 Utrennende beise og fluksrester(syrelommer)  

3 Eldingssprøhet og brudd forårsaket av elding 

4 Sprekker i gods som skal varmforzinkes  

5 Beiseskader, overbeising (eller gravrust)  

6 Zinkbelegg ved stykkgodsforzinking  

7 Sammensmeltede kontaktflater  

8 Svarte flekker - brent støpegods

9 Tykke belegg på sveisesømme  

10 Spenningskorrosjonssprekking

11 Nettverksmønsteri belegget

12 Aske- og fluskmiddelrester

13 Dråper og renninger

14 Svarte flekker

15 Fremmed rust

 

16 Rosemønster

17 Trykkmerker

18 Misfarginger

19 Grått belegg

20 Deformasjon

21 Brunfarging

22 Laminering

23 Ru belegg

24 Avflakning

25 Hvitrust

26 Klumper

27 Gardiner

28 Blærer

29 Striper

30 Kviser

31Tårer

En del av billedmaterialet brukt i ”Varmforzinking – utseende og årsak” er stilt til rådighet av andre landsforeninger innen EGGA. Vi takker for at vi har fått lov til å bruke disse bildene.

 

Til hovedsiden