Til hovedsiden

 

Om Nordic Galvanizers

Nordic Galvanizers er en sammenslutning av nordiske varmforzinkere. Foreningen driver rådgivning og informasjon for å utvikle bransjen til fordel for alle som kommer i kontakt med varm-forzinkingsmetoden.

   

Foreningens formål er:

  • økt bruk av varmforzinket stål
  • bidra til teknisk utvikling
  • rådgiving og utdannelse
  • et godt miljøvern i bransjen
  • samarbeid med berørte instanser
  • fremme forskning og utvikling
  • være nøytral i tvistespørsmål 

 

Foreningen driver et rådgivnings- og informasjonskontor i Stockholm, som gir råd og veiledning relatert til zink og overflatebehandling, korrosjonsbeskyttelse, miljøspørsmål, utdanning og tekniske løsninger. Forskning og standardisering er også viktige tema for informasjonskontoret.

Nordic galvanizerser tilsluttet EGGA (European General Galvanizers Association) som behandler bransjespørsmål på det europeiske plan. Foreningen er også med i OFT (Overflateteknisk Forbund) - en paraplyorganisasjon for bransjens foreninger som driver med overflatebehandling. Zink logoen vist nedenfor er det internasjonale symbolet for zink. Logoen er et registrert varemerke av IZA (International Zinc Association) som gir lisenser til produsenter og brukere for autorisert bruk av logoen. Fordelene med å kunne benytte denne logoen er:

Zink logo
  • klar identifisering av zink
  • adgang til IZA’s verdensomfattende markedsutvikling og markedsføring
  • medlemskap av det globale zink fellesskapet som inkluderer zink-produsenter og brukerindustrier, foreninger, forskningsinstitusjoner og offentlige organisasjoner 

Nordic Galvanizers har lisens til å benytte denne logoen.

 

Litt varmforzinkingshistorie
1700-tallet I Frankrike benyttes varmforzinking til husholdningsartikler (kasseroller).
Den franske kjemikeren Melouin oppdaget allerede i 1741 at zink kan beskytte stål mot korrosjon.

1800-tallet

I England benyttes varmforzinkede plater til skipsbygging og hustak. Varmforzinket spiker kommer.

1837

Den moderne varmforzinkingen fødes gjennom at franskmannen Sorel innførte beising i svovelsyre som forbehandling. 10. mai 1837 sendte han inn sin første patentsøknad på varmforzinking. Den metoden som Sorel søkte patent på, anvendes i sine hovedtrekk også i dag.

1870-tallet

De første nordiske bedrifter som utførte varmforzinking startet i Sikeå og Karlskrona i Sverige.

1930-tallet

Østerrikeren Bablik ga ut den første varmforzinkingshåndboken som gikk under navnet varmforzinkernes bibel.

1950

Nordisk Forzinkingsforening stiftes av Danmark, Finland, Norge og Sverige.

1970-tallet

Samarbeid med zinkprodusentene innledes.
Nasjonale avdelinger av foreningen opprettes.

1991

Island blir medlem i foreningen.