Til hovedsiden

 

Hvornår? Hvorfor? Hvordan?

Varmforzinkning anvendes mest i korrosive miljøer, såsom miljøklasse 2 til 5 ifølge DS/EN ISO 12944-2, men også i mindre aggressive miljøer, f.eks. indendørs.

Nedenfor gives anvisninger på, hvilke overfladebelægninger, som kan anvendes i forskellige miljøer, samt en sammenligning mellem deres fordele og ulemper. Desuden angives zinkens korrosionsbestandighed i forskellige miljøer.


SAMMENLIGNING MELLEM FORSKELLIGE FORZINKNINGSMETODER

Hvis man foretager en økonomisk sammenligning af forzinkningsmetoderne, er initialomkostningerne (i relative tal) ca. følgende: Varmforzinkning 1,0, elforzinkning 0,90 og sprøjteforzinkning 1,5. Det er dog mere rigtigt også at indregne vedligeholdelsesomkostningerne i den økonomiske sammenligning, eftersom disse kan være særligt omkostningstunge. Levetidsomkostningerne bliver da følgende (beregnet ud fra 40 års levetid og 2 µm korrosion pr. år):


Varmforzinkning 1,0, elforzinkning (kun dekorativ overfladebehandling) - og sprøjteforzinkning 1,5 - 3,0.

Sammenligningstabel:

  Varmforzinkning Elforzinkning Sprøjteforzinkning
Lagtykkelse 70 - 215 µm 3- 12 µm 1) 40 - 200 µm
Standard DS/EN ISO 1461 DN/ISO 2081 DN 2972
Vedhæftning

Legering med stålet

Elektro-kemisk

Mekanisk
Påføring

Neddypning i smeltet zink

Elektrolytisk udfældning Sprøjtning af smeltet zink
Udseende Blank og/eller grå Blank Lysmat
Finish God Meget god
God
Spredning ved påføring Jævn Ujævn 2) Ujævn 3)
Belægning i hulrum Ja Nej Nej

Korrosionsbeskyttelse

udendørs 4)

Meget god (25 - 75 år) Ringe (1 - 6 år)
God (10 - 50 år)
Kontrol af udførelsen Let Let 5) Let 5)
Størrelsesbegrænsning maks I Norden ca. 20 m længde Ca. 6 m længde Ingen - udføres på stedet
Størrelsesbegrænsning min. 3 mm træskrue (eks.) Perforering, tromle
(ca. 2 mm)
Tilstrækkelig vægt til trykluft
Anvendelsesområder Udendørs til lang levetid Indendørs ell. begrænset tid udendørs Udendørs
Levetidsomkostning Meget lav Høj Lav

Katodisk beskyttelse

Meget god Begrænset God

Deformation ved påføring

Kan forekomme 6) Nej Nej

1) Der kan påføres tykkere lag, men så bliver denne metode dyrere at udføre end varmforzinkning
2) Afhængig af elektrodeplacering
3) Afhængig af sprøjtepersonalets dygtighed
4) Lokale variationer kan forekomme
5) Kræver dog flere målinger pga. spredningen
6) Indbyggede spændinger i store emner kan udløses i det varme zinkbad