Til hovedsiden

 

Hvorfor varmforzinke?

Stål er uten sammenligning det mest brukte metall i vår tid. Stålets eneste store ulempe er at det har altfor stor korrosjonshastighet i mange miljøer. Korrosjonen medfører vanligvis skader på metallenes funksjon, deres omgivelser eller de tekniske system som de inngår i. Med tiden vil alle metaller, med unntak av edelmetallene, korroderes og nedbrytes. Rustbeskyttelse av stålkonstruksjoner har derfor stor økonomisk betydning.

Det er ulike metoder å forebygge korrosjon på, og behandling med varmforzinking (populært kalt galvanisering) er en av metodene. Varmforzinking innebærer at man dypper de aktuelle konstruksjons-detaljene dels i syrebad, dels i et bad av smeltet zink som holder 460 °C (lavtemperatur) eller 560 °C (høytemperatur). Dette gir en billig beskyttelse med lang levetid.

Varmforzinket gullverksutstyr

Metoden varmforzinking har vært benyttet i mer enn 200 år. Det finnes eksempler på detaljer og konstruksjoner som ble varmforzinket for mer enn 100 - 150 år siden og som fortsatt er rustbeskyttet og fullt anvendelige. Bildet til høyre viser varmforzinket gullverksutstyr som har ligget umontert i skogen siden før 1907. Zinkbelegget måler fremdeles over 50µm - nok til ennå 80 års beskyttelse.

Zink er et sølvglinsende metall som smelter ved 420 °C. Det fremstilles fra zinkholdige malmer som zinkblende og zinkspat.

Zinkbad

Varmforzinking er en rask prosess med lave kostnader og lang levetid. Det finnes riktignok andre metoder som har like lave initialkostnader, for eksempel maling. Men tas varigheten av beskyttelsen i betraktning, er varmforzinking i de aller fleste tilfeller den beste og rimeligste korrosjonsbeskyttelsen av stål. Varmforzinking er dessuten en enkel, sannferdig og lett kontrollerbar prosess som gir et komplett beskyttende belegg på få minutter. Varmforzinket stål er klart til bruk umiddelbart etter avkjøling og kontroll. Sammenligner man dette med gjennomføringstiden med andre beskyttelsesmetoder finner vi at varmforzinking ikke forsinker byggetid eller forlenger planleggingen av de konstruksjoner som stålet skal brukes i. Maling kan påføres om det ønskes en annen farge, eller for å gi  økt beskyttelse om miljøet er ekstra aggressivt.


Zinkbelegget legerer seg med stålet og gjør det meget motstandsdyktig. Zinkbelagt stål tåler mekanisk påkjenning svært godt, og det er ikke nødvendig å vise ekstra forsiktighet ved håndtering, lagring, transport eller bruk. Kommer det for eksempel en ripe i stålets overflate, dannes det et galvanisk element som forårsaker at stålet får en katodisk beskyttelse mot korrosjon.

Varmforzinket stål har flere kombinasjoner av positive egenskaper:

  • sterkt – avhengig av stålets overflate
  • lett formbart – en nøkkelfaktor å kunne forme stålgjenstanden
  • lett i vekt – stålrammer og bjelker er lettere enn konkurrerende materialer
  • korrosjonsbeskyttende – både for en lang levetid og vedlikehold av estetiske hensyn
  • resirkulerbart – både det overskytende material under konstruksjon samt ved kassering av
    stålproduktet
  • lave kostnader – konkurransedyktig på pris sammenlignet med bygningsmaterialer av
    samme kvalitet

Naturlig

Fugl

Zink er, som alle metaller, en naturlig komponent i jordens overflate og en viktig del av vårt miljø. Zink eksisterer ikke bare i stein og jord, men også i luft, vann og biosfæren (planter, dyr og mennesker). Zink blir konstant transportert og sirkulert rundt om i naturen, en prosess kalt naturlig resirkulering. Regn, snø, is, sol og vind tærer på zinkholdig stein og jord. Vind og vann transporterer zink til innsjøer, elver og sjøen, hvor den samler seg som bunnfall eller blir transportert videre. Naturlige fenomen som vulkanisk aktivitet, skogs-branner, sandstormer og orkaner bidrar alle til den kontinuerlige sirkuleringen av zink gjennom naturen. (Bildet av fuglen på en gren er brukt med tillatelse fra International Zinc Association (IZA)).

Beskyttende

Varmforzinkede rør

Zinkens beste egenskap er dens naturlige evne til å beskytte. Et zinkbelegg beskytter stål mot korrosjon (rust) og øker stålets levetid med opp til fem ganger – minst. Derfor bruker bilprodusenter å gi rust-garantier på 12 år eller mer, og man kan dermed si at zink hjelper til med å beskytte verdien av en typisk familieinvestering. Zink bidrar også positivt til et menneskes helse. Det er kjent at zink er helt essensiell for den menneskelige helsen generelt, og til immunforsvaret spesielt. Zinkbaserte kremer og lotioner benyttes mye for å beskytte huden mot solens skadefulle stråler. Zink brukes i vannrensesystemer og zinktilskudd blir tilsatt jorden for å beskytte avlinger.

Varmforzinking gir et belegg som er legert med (bundet til) stålet. Ingen annen overflate-beleggingsmetode gir noe tilsvarende. Ved neddypping i smeltet zink fås belegg på alle overflater – også på innvendige flater.

Varig og resirkulerbar Rustet stolpe med varmforzinket feste for skilt

En nøkkelfaktor i å gjøre produkter og ressurser varig er å tilfredstille dagens behov uten å gjøre kompromisser med fremtidens generasjoner evner til å tilfredstille sine behov. Varige produkter bidrar derfor til økonomisk vekst, miljøvennlighet og sosial utvikling. Zink bidrar mye til en varig utvikling. I sin rolle som korrosjonsbeskytter for stål er zink et viktig materiale for offentlig og privat utvikling av infrastruktur ved at det forlenger livet til stålprodukter og konstruksjoner, og reduserer vedlikeholdskostnader. Siden zink en del av alle økosystemer er zink et viktig element i naturen. Zink er 100% resirkulerbart, og bedre kildesortering og resirkuleringsteknikker gjør at gjenvinningsgraden for zink regnes å være rundt 80% i 2002. Zink vil derfor være en varig ressurs for de kommende generasjoner. Zink bidrar også til en sosial utvikling gjennom å være en rimelig måte å beskytte på, gir god helse og bidrar positivt til holdbarheten av infrastrukturen og transportsystemer som et moderne samfunn er så avhengig av.

Mer enn 150 års praktisk erfaring beviser varmforzinkingen fordeler på stål: 25 – 50 års levetid er normalt i marint og industrielt miljø, 50 – 100 år i innlandet. Lav påføringskostnad og lang levetid betyr at varmforzinking er den mest økonomiske metode for å beskytte stål over lengre tid.

Miljøvennlig Barn i naturen

I nærvær av zink har alt liv på jorden utviklet seg i millioner av år. Av naturen benyttes zink i svært mange av de biologiske prosessene. Av den grunn omtales zink som et ”essensielt element”, som betyr at zink er helt essensielt for helsen til levende organismer. Planter, dyr og mennesker regulerer alle sitt zinkinntak fra naturen. Muligheten for at utslipp fra industriell aktivitet i løpet av de to siste århundrene har økt innholdet av zink i naturen, ble et tema. Siden 1970-årene har man derfor gjennom økte utslippskontroller redusert disse utslippene betraktelig. Samtidig har økt fokus på generell forurensning i de industrialiserte land medført redusert surhet i luften, med det resultat at zinkbelagt stål som står utendørs nå får en lenger og lenger levetid. Mengden av zink i miljøet i dag er tett opptil naturens eget nivå. Med andre ord: menneskenes aktiviteter forstyrrer ikke lenger naturens egen balanse av zink i miljøet. (Bildet av to barn som leker i engen er brukt med tillatelse fra International Zinc Association (IZA)).

Økonomisk

Autovern

Det har blitt estimert at i et industrialisert land så påløper årlige kostnader forbundet med korrosjon på rundt 4% av BNP. Denne kostnaden blir dramatisk redusert når stål beskyttes med et zinkbelegg når vi vet at dette kan øke stålets levetid med minst 5 ganger. Zinkbelagt stål er så å si vedlikeholdsfritt, noe som betyr mange sparte kroner gjennom stålets levetid. Zinkbelagt stål benyttet ved utbygging av infrastruktur frigjør midler fra vedlikehold og utskiftning til andre samfunnsnyttige formål.

Foreningen har utarbeidet et hefte som angir gode grunner for å benytte varmforzinking som behandlingsmetode for å beskytte mot korrosjon. Et utdrag fra dette heftet finner du her.


 

Til hovedsiden