Back

 

 

Approved Galvanizer - documents for Steelwork Contractor / Fabricator

Conditions for a good result after galvanizing - information from buyer to galvanizer

 

Steels suitable for galvanizing

 

 

Conditions for a good result after galvanizing - information from galvanizer to buyer

 

Design and fabrication

 
 

 

 

 

Approved Galvanizer - dokument för konstruktionstillverkare

Förutsättningar för ett bra resultat vid varmförzinkning - information från köpare till varmförzinkare

 

Tips gällande val av stål

 

 

Förutsättningar för ett bra resultat vid varmförzinkning - information från varmförzinkare till köpare

 

Tips gällande konstruktionsutformning