Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Svarte flekker - brent støpegods

 

Problem
Svarte flekker, ofte sammen med ru og ujevne belegg, oppstår i blant på varmforzinket støpegods. Ved såkalt ”brent gods” kan det oppstå skålformete forhøyninger ved detaljens kanter.

Årsak
Brent støpegods oppstår når godsets overflate forandres ved indre oksidasjon ved gløding før varmforzinking. Oksidpartiklene som da dannes endrer reaksjonsforløpet og gir ru og ujevne belegg, som ved kanter kan gi skålformede forhøyninger. Svarte flekker kan også skyldes dårlig rengjøring (blåsing) av godsets overflate. For lang beisetid kan frilegge grafittpartikler i godset, som også gir ubelagte, svarte, flekker.

Identifisering
Svarte flekker som skyldes dårlig rengjøring identifiseres visuelt. Om årsaken er brent gods kan bare konstateres ved metallografisk undersøkelse for påvisning av oksidpartikler.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Kontroller at overflaten er god (Sa3) og bruk kort beisetid, maks noen minutter. Kontroller om godset er glødet, og i tilfelle blåses overflatet til Sa3, og kun dekapering (ingen oppholdstid) i beisen.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at godset leveres rent til varmforzinkeren om ikke annet er avtalt.

Betydning for kunde
Ubelagt gods har ingen korrosjonsbeskyttelse.

 

Eksempler på svarte flekker i belegget på støpgods. Dette skyldes som oftest feil i godsets overflate:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak