Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Sammensmeltede kontaktflater

 

Problem
På gjenstander som ligger inntil hverandre kan beleggene smelte sammen. Når detaljene tas fra hverandre kan belegget på den ene detaljen sitte igjen på den andre.

Årsak
Sammensmelting av kontaktflater kan skje om avstanden mellom detaljene er liten. Ved opptak og størkning kan sammensmelting skje.
Ved forzinking av sentrifugegods med plane overflater skjer ofte sammensmelting av detaljer. Ved skilling av detaljene kan avflaking av belegg oppstå.

Identifisering
At sammensmelting har skjedd ses ved at en flate mangler belegg, mens den andre motliggende har ”dobbelt” belegg.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Holde detaljene fra hverandre ved dyppingen, eller forsøke å holde det i bevegelse ved opptak og størkning (dette kan gi trykkmerker). Ved masseforzinking av detaljer med plane flater i korg må kontroll og sortering gjøres etter forzinkingen.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for sammensmeltede kontaktflater. Ved massegods med plane flater, for eksempel skiver, bør kunde og forzinker være enige om tiltak.

Betydning for kunde
Detaljer med ubelagte flater og nedsatt korrosjonsbeskyttelse.

 

Eksempler på at ved sammensmelting av kontaktflater blir som regelden ene  flaten uten belegg etter adskillelse:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak