Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Tårer

 

Problem
Forhøyninger som avgrenser dråper eller lengre ”tårer”.

Årsak
Tårer eller dråper dannes dersom zinksmelten som henger ved på godsoverflaten har for høy overflatespenning. Dette hindrer også en jevn avrenning av zinksmelten. Overflatespenningen økes av bl.a. zinkoksid som kan dannes i zinkbadet ved reduksjon av glødeskallsrester på godsoverflaten.

Identifisering
Visuelt.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Kontroller at fluksen har riktig konsentrasjon, og at zinkbadets aluminiuminnhold er korrekt. Glødeskallsrester fjernes ved beising eller blåsing.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for at det ikke dannes tårer.

Betydning for kunde
Tårer gir ujevne flater som kan ha betydning for detaljens funksjon.

 

Eksempler på

tårer etter glødeskallsrester på ståloverflaten:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

 

 


 

Til hovedsiden | Utseende og årsak