Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Kviser

 

Problem
Enkelte ganger kan det forekomme punktformede forhøyninger på det varmforzinkedes gods overflate, enkeltvis eller som ansamlinger.

Årsak
Kviser kan dannes ved at det er valsefeil, skalldannelser eller tunger i ståloverflaten. Det smeltede zink løfter opp disse overlappingene, og jernzinksjiktene fremtrer som en forhøyning. Kviser kan også dannes i ripet materiale. Reaksjonen, jernzinksjiktet, blir kraftigere i ripen. Dette skjer mest i aluminiumslegerte zinkbad.
Kviser kan også dannes på stål med lavt silisiuminnhold ved en kraftig jernzinkreaksjon, outburst. Årsaken er ikke helt klar. Faste partikler i zinkbadet, for eksempel flytende hardzink partikler kan henge ved godset ved opptak.

Identifisering
Visuelt. Det kreves imidlertid en metallografisk undersøkelse for å bestemme årsaken.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Sjekk at ståloverflaten er fri for riper og valsefeil. Hvis ikke, ”reparer” overflaten eller materiale byttes ut. Kontroller aluminiumtilsatsen slik at det ikke dannes ”top dross”, kontroller at fluksbadet er rent slik at det ikke følger med jernpartikler til zinkbadet.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at stålet er OK, varmforzinkeren for at prosessen er under kontroll.

Betydning for kunde
Kviser har kun estetisk effekt. Korrosjonsbeskyttelsen påvirkes ikke.

 

Eksempler på kviser etter skall, flak og valsefeil:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Eksempler på kviser etter hardzink i zinkbadet:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

 

 


 

Til hovedsiden | Utseende og årsak