Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Eldingssprøhet og brudd forårsaket av elding

 

Problem
Eldingssprøhet innebærer en forandring av de mekaniske egenskapene i varmforzinket materiale forårsaket av varmeeffekter ved dyppingen. Slik elding skjer i første rekke i kaldformet materiale, men kan også skje i hurtigkjølt materiale. Spesielt følsomme er utettede stål, dernest aluminium tettede stål, mens kiseltettede stål ikke er like følsomme.

Årsak
Varmepåvirkningen fra varmforzinkingsprosessen kan, i spesielle tilfelle, gi eldingssprøhet i det gods som varmforzinkes. Sprøheten kan bli så alvorlig at godset ryker ved montering eller bruk. Dette skjer vanligvis ved slag eller støt ved lave temperaturer.

Identifisering
Sprøbrudd i varmforzinket gods, forårsaket av elding, er lett å kjenne igjen. Bruddflaten har oftest et glinsende utseende, og i forstørrelse ses at bruddet er transkrystalinsk.

Muligheter til forveksling
Sprøbrudd forårsaket av elding kan vanskelig forveksles med andre brudd.

Tiltak
Eldingsbrudd skjer vanligvis i enklere, ”ordinære”, kaldformet stål. Ved bruk av kiseltettede stål reduseres normal omvandlingstemperaturen så mye at risikoen for sprøbrudd elimineres (fra sprøbrudd til duktile brudd). Har man mistanke om at sprøbrudd kan skje, skal godset normaliseres før varmforzinking.

Ansvarlig
Konstruktør (kunde) er ansvarlig for at det ikke brukes eldingssprøtt materiale i konstruksjoner som skal varmforzinkes, eller at konstruksjonen normaliseres før varmforzinking.

Betydning for kunde
Gods som utsettes for eldingssprøhet kan ikke brukes.

 

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak