Til hovedsiden |Utseende og årsak

 

Gardiner

 

Problem
På store overflate (beholdere), plater eller band kan det forekomme renninger som i nedre ende ser ut som dråper. Fortykninger kalles gardiner.

Årsak
Gardiner eller fortykninger dannes når opptakshastigheten, hivhastigheten, ikke er tilpasset zinksmeltens viskositet. Dette hender spesielt i aluminiumholdige bad der et tynt sjikt av aluminiumoksid legger seg på den smeltede zinks overflate og forårsaker at zinken får en ujevn avrenning under oksidsjiktet.
Små, reduserte, biter av glødeskall kan danne jernzinkkrystaller på godsoverflaten som lokalt kan gi zinksmelten en høyere viskositet, og derved dårligere avrenning. Rester av ikke avkokt fluks kan også innesluttes og danne ”gardiner”.

Identifisering
Visuelt.

Muligheter til forveksling
Gardiner kan normalt ikke forveksles med annet. Muligens kan de, om de går i valseretningen, forveksles med striper.

Tiltak
Kontrollere hivhastigheten, zinkbadets temperatur, aluminiumsinnholdet, og at godsoverflaten er fri for glødeskallsrester.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for at det ikke dannes gardiner.

Betydning for kunde
Foruten at gardiner gir ujevne overflater som kan påvirke detaljens funksjon, har de ingen betydning.

 

Eksempler på gardindannelse i form av renninger og fortykninger på grunn av redusert glødeskall på godsets overflate:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 


 

Til hovedsiden | Utseende og årsak