Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Klumper

 

Problem
Klumper er zinkavleiringer på overflaten av ulik form og størrelse.

Årsak
Klumper skyldes ofte ”blyskum” og forekommer kun i blylegerte zinkbad. Blyskum dannes når blyholdig zink smelter, blyet skilles ut, og den medførende zink oksideres. Derved minker tettheten, og bly, omgitt av zink/zinkoksid, flyter til overflaten og fester seg på godsoverflaten. Blyskum forekommer ikke i blyfrie bad. Andre klumper kan skyldes at faste partikler i zinkbadet samler seg, flyter til overflaten, og fester seg til godset når dette heves.
Partikler med lav tetthet som flyter raskt opp er ikke noe problem da disse skummes av badoverflaten. Tyngre partikler med større tetthet derimot, som stiger langsomt og gjerne flyter like under badoverflaten, kan feste seg i zinkbelegget.Blytilsats brukes ikke i dag av miljømessige grunner.

Identifisering
Visuelt. For å fastslå hva klumpene består av må de undersøkes metallografisk og/eller analyseres.

Muligheter til forveksling
Klumper kan knapt forveksles med andre uregelmessigheter. Mindre blyskumklumper kan muligens forveksles med hardzinkkviser.

Tiltak
Unngå tilsetning av blyholdig zink. Ved mye klumper eller avsetninger på godset bør "utbrenning" (deoksidasjon) av zinkbadet gjøres. Utbrenning gjøres ved å tilføre organisk materiale til zinkbadet. Trevirke presses ned i badet. ”Kokingen” som oppstår presser urenheter i badet til overflaten, og de kan skummes av. Etter brenningen bør zinkbadet stå et skift så partiklene får tid til å flyte opp.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for at godset er fritt for klumper.

Betydning for kunde
Klumper kan ha betydning for detaljens funksjon, og estetisk effekt.

 

Eksempler på klumper dannet av blyskum:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 


 

Til hovedsiden | Utseende og årsak