Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Ru belegg

 

Problem
Varmforzinkede belegg får fra tid til annen en ”unormal” ruhet.

Årsak
Ru belegg dannes når ståloverflaten er så ru, for eksempel har vært sterkt angrepet av rust (se også ”Beiseskader), at zinksmelten ikke greier å jevne ut ujevnhetene. Effekten forsterkes ved at jernzinksjiktet blir tykkere for forhøyninger enn i groper. En ujevn vekst av jernzinksjiktet kan, til tross for en jevn overflate, gi ru belegg. Det samme kan en ujevn avrenning av zinksmelten gi (dårlig utblåsing av rør).

Identifisering
Visuelt. En komplementerende metallografisk undersøkelse kan være nødvendig for å konstatere årsaken.

Muligheter til forveksling
Kan muligens forveksles med beiseskader, men bare om beiseskadene er gunne.

Tiltak
Bytt materiale for detaljen, eller sørg for at overflaten justeres (glattes) før varmforzinking.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at detaljens overflate er OK ved produksjon. Varmforzinkeren bør informere kunden om problemet før forzinkingen gjøres, og få kundens godkjenning.

Betydning for kunde
Ruhet i belegget har ingen betydning bortsett fra estetisk.

 

Eksempler på ru belegg på grunn av ujevnt dannet jernzinksjikt:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 


 

Til hovedsiden | Utseende og årsak