Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Laminering

 

Problem
Med laminering menes at det ytterste zinksjiktet løsner fra underliggende jernzink legeringssjikt. Form og størrelse på felter hvor laminering skjer kan variere i stor grad.

Årsak
Reaksjonen mellom jern og zink skjer også i fast fase ved temperaturer ned mot 200°C. Renzink har en raskere diffusjon enn jern-zink (zeta-fasen), og derfor vandrer zink fra eta- til zetafasen. Derved dannes det hulrom i fasegrensen (Kirkendaleeffekt) og det ytterste zinksjiktet løsner fra legeringssjiktet.
Laminering forårsakes av at det varmforzinkede godset avkjøles altfor langsomt, for eksempel ved at detaljer legges på hverandre etter dyppingen, eller at det ved senere tilfeller varmes opp til > 200°C, og opp mot 400°C. Omfanget av laminering varierer med ulike stålsorter, og kan forsterkes av ekstrem lavt blyinnhold i zinksjiktet.  En forutsetning for at laminering skal skje er at det er et ytre renzink sjikt.

Identifisering
Visuelt. Det ytterste avflakede renzinksjiktet ser ut som en folie. Det gjensittende belegg skal være minst 50 % av total beleggtykkelse.

Muligheter til forveksling
Laminering kan muligens forveksles med avflakning.

Tiltak
Varmforzinkede detaljer skal avkjøles adskilt i vann eller luft til under 200°C. Varmforzinkede belegg skal ikke oppvarmes til mer enn 225°C.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for at godset ikke utsettes for temperaturer over 200°C etter varmforzinkingen. Kunden er ansvarlig for at godset ikke utsettes for temperaturer over 200°C ved bruk.

Betydning for kunde
Avhengig av renzinksjiktets tykkelse vil korrosjonsbeskyttelsen svekkes i større eller mindre grad. Som regel vil sjikttykkelsen bli mindre enn standard krav, slik at utbedring må gjøres. Ved større skader må det omforzinkes, mindre skader kan utbedres.

 

Eksempler på laminering av renzinksjikt (Kirkendall effekt):

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak