Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Brunfarging

 

Problem
Brunfarging av zinksjiktet kan oppstå etter lengre tids eksponering av varmforzinkede produkter. Den rustbrune misfargingen kan være over større flater, men også i form av et fint linjemønster langs zinkkrystallenen korngrenser. Under det rustbrune sjiktet er fremdeles et intakt, kontinuerlig, jernzinklegeringssjikt.

Årsak
Når, og om, jernzinkkorrosjon vil skje er avhengig av beleggets oppbygging, om det er et jernzinksjikt, eller om jernzinksjiktet går helt ut i overflaten. Forutsetningen er at det ved jernzinkkorrosjonen dannes jernoksihydrat som innbakes i zinkens korrosjonsprodukter, og som brunfarges ved luftoksidasjon.
Flekker med små porer i jernzinksjiktet og kraftig korroderte jernzinkflater fremmer dannelse av det brune sjiktet.

Identifisering
Visuelt.

Muligheter til forveksling
Brunfarging kan forveksles med korrosjon av grunnmaterialet. Ved metallografisk undersøkelse vil man se at zinksjiktet er intakt.

Tiltak
Ved å forsøke å oppnå et tykkere renzinksjiktet kan brunfarging unngås.
Brunfargede sjikt kan overmales om ønskelig ut fra estetiske synspunkter.

Ansvarlig
Brunfarging er jernzinklegeringens naturlige korrosjon.

 

       Eksempler på brunfarging grunnet oksidasjon i jernzinksjiktet:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

   
 

Til hovedsiden | Utseende og årsak