Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Deformasjon

 

Problem
Deformasjon medfører at godsets form og/eller dimensjoner forandres ved varmforzinkingen. Kraftig deformasjon kan føre til at godset sprekker.

Årsak
Deformasjon skjer når spenninger, for eksempel ved kaldbearbeiding eller sveising, arbeides inn i godset. Innfesting. Innfestinger av material uten mulighet for ekspansjon, og forskjellige godstykkelser, gir også deformasjon. Deformasjoner kan også oppstå ved feil, ufaglig, behandling av gods (transportør, varmforzinker, etc.).

Identifisering
Deformasjoner konstateres visuelt og/eller ved måling.

Tiltak
Gods med egenspenninger bør avspenningsglødes før varmforzinking. Innfestinger, som kan føre til deformasjon, skal gjøres etter forzinking (skrueforbindelser, nagling og lignende).

Ved mistanke om at deformasjon kan skje, bør prøvedypping foretas. Konstruksjonen skal raskest mulig ned i zinkbadet slik at termiske spenninger ikke oppstår. Dette kan i mange tilfeller være vanskelig, og kanskje umulig, avhengig av konstruksjonens størrelse og form.

Ansvarlig
Varmforzinkeren bør ved tilbud eller ordre informere kunden om at godset kan deformeres på grunn av varmen i zinkbadet. Vil kunden at godset, tross deformasjonsrisikoen, skal varmforzinkes uten forholdsregler, er dette kundens ansvar. Gods som deformeres på grunn av uaktsomhet er den utførendes ansvar.

Betydning for kunde
Deformasjon kan føre til at konstruksjonen ikke kan brukes. Om konstruksjonen, tross deformasjon kan brukes, er opp til kunden å godkjenne.

 

Eksempler på deformasjoner på grunn av innbygde spenninger i materialet etter kaldbearbeiding og sveising:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak