Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Grått belegg

 

Problem
Varmforzinkede detaljer blir iblant grå og matte over deler av, eller hele overflaten.

Årsak
Grå og matte belegg oppstår når den intermetalliske fase (jernzinksjiktet) går helt ut i overflatesjiktet. Ved et silisiuminnhold > 0,25 % vil det normalt bli en jevnt grå overflate. Ved ulike godstykkelser kan det bli fargevariasjoner, flekker, da tykt gods inneholder mer varme som gjør at jernzinkreaksjonen fortsetter. Slike flekker kalles normalt varmeflekker. På en konstruksjon som er sammensatt av stål med forskjellige silisiumsinnhold, kan enkelte partier bli matte og grå, mens andre partier kan være blanke.

Stål med silisium- og fosforinnhold innen det reaktive området (> 0,03 til < 0,14) får også grå (og sprø) belegg. Ved høytemperaturforzinking er beleggene normalt mattgrå.

Identifisering
Visuelt.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Grå belegg er vanskelig å unngå ved tykt gods, høyt varmeinnhold, og høyt silisiuminnhold. Hurtig kjøling, hvis mulig straks etter dypping, kan stoppe jernzinkreaksjonen, og derved gi et blankere belegg.
Grå belegg er normalt tykkere enn blanke. Ønskes blankt belegg må det brukes stål med lavt silisium (se ”Varmforzinking – Konstruksjonsutforming – Hva en bør unngå”).

Ansvarlig
Materialvalget er kundens ansvar.

Betydning for kunde
Grå belegg gir normalt en bedre korrosjonsbeskyttelse dels ved tykkere belegg, og dels ved jernzinklegeringen, så betydningen er som regel kun estetisk.

 

 

   Eksempler på grått belegg grunnet høyt silisiumsinnhold i stålet (0,26 %):

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak