Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Fremmed rust

 

Problem
På varmforzinket gods forekommer det iblant rustflekker. Disse kan være tallrike små flekker, større flekker, render og lignende.

Årsak
Felles for disse rustflekker er at de er oppstått på grunn av at jernprodukter i form av band, spon, tråd, stålsand, flattjern eller lignende har vært i kontakt med det varforzinkede godset. Korrosjonsprodukter fra disse fremmedelementer har blitt overført til den varmforzinkede overflate.

Identifisering
Kan lett identifiseres ved bortskraping, og at det da er zink under rustflekken.

Muligheter til forveksling
Kan ikke forveksles med materialkorrosjon da det vil gi korrosjon på grunnmaterialet.

Tiltak
Ikke legg jerngjenstander på varmforzinket overflate, og plasser heller ikke varmforzinkede gjenstander på bart stål. Ikke utfør sliping og blåsing nær varmforzinket gods, og ved bunting av varmforzinkede produkter skal ikke ubeskyttet stålband eller tråd benyttes. Plasser heller ikke detaljer med dårligere korrosjonsbeskyttelse på varmforzinkede flater. Etter noen år kan disse gi rustavrenninger.

Ansvarlig
Varmforzinkeren til levering, og kunden etter levering.

Betydning for kunde
Kun estetisk effekt.

 

Eksempler på brun misfarging på varm-forzinket stål. Rust fra andre detaljer:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak