Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Aske- og fluksmiddelrester

 

Problem
Rester av en gul- og grå(svart)aktig blanding av aske og fluksmiddel, samt zinkoksid og zinkklorid ligger igjen på godset. Denne blandingen kan med tiden spaltes av luftfuktigheten og forårsake lokal korrosjon.

Årsak
Dårlig renset badoverflate kan føre til at aske- og fluksmiddelrester fester seg på godsets overflate ved opptak fra zinkbadet. Restene setter seg i hjørner og kroker.

Identifisering
Kjennes lett igjen på utseende, farge og konsistens.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Rist og/eller heis godset opp og ned i zinkbadet slik at aske- og fluksmiddelrester løsner fra hjørner og lignende på godset. Rens badoverflaten før opptak av godset.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for at det ikke er aske- og fluksmiddelrester på det behandlede gods. Dersom rester lukkes inne på grunn av manglende hull, lufting eller drenering, er konstruktøren/produsenten ansvarlig.

Betydning for kunde
Kan forårsake lokal korrosjon dersom de ikke fjernes.

 

 

 

Eksempler på aske- og fluksmiddelrester:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak