Til hovedsiden | Utseende og årsak

 

Spenningskorrosjonssprekking

 

Problem
Ved varmforzinking kan godset sprekke langs korngrensene i godset. Sprekkene er som regel fylt med zink og/eller jern-zink legering.

Årsak
Spenningskorrosjonssprekking skjer, når godset som skal varmforzinkes, har spenninger over et visst nivå. Over dette nivå utløses ikke spenningene av varmforzinkingen, men zinken trenger inn i mikrosprekker og sprenger disse ut. Spenninger kan oppstå ved herding eller kraftig kaldbearbeiding. Normalt skjer dette ved et nivå rundt HRc = 33, men dette varierer noe med stålsammensettingen.

Identifisering
Vanligvis er sprekker lett synlige. I ekstreme tilfeller kan godset briste. Ved metallografisk undersøkelse vil zink kunne påvises i sprekkene.

Muligheter til forveksling
Spenningskorrosjonssprekker kan forveksles med sprekker som var i godset før varmforzinking, eller som har oppstått ved kraftig deformasjon (se ”Deformasjon” og ”Sprekker i gods som skal varmforzinkes”).

Tiltak
For gods som utsettes for strekkspenninger må konstruksjonen konstrueres om slik at spenningen kommer under kritisk nivå. Kraftig kaldbearbeidet gods må avspenningsglødes (bøyningsradius > godstykkelse). For eksempel bør 10.9 skruer erstattes med 8.8 skruer ved å gå opp i dimensjon.

Ansvarlig
Ved ordre skal kunde informere varforzinker om godsets hardhetsverdi, eller om godset er kraftig kaldbearbeidet (maks hardhet er HRc < 33 eller HB < 325). Varmforzinkeren skal informere kunden om faren ved levering av tilbud.

Betydning for kunde
Gods, hvor spenningskorrosjonssprekker har oppstått, kan ikke brukes.

 

Rørslynge, med spenninger, som har sprukket ved spenningskorrosjon ved varmforzinking:

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

 

Til hovedsiden | Utseende og årsak